Klinisch onderzoek

Als een diertje in de praktijk komt, kan het zelf niet aangeven wat juist het probleem is. Daarom zal de dierenarts eerst de klachten aan de eigenaar vragen, gerichte vragen stellen, en vervolgens een grondig onderzoek doen van het dier. Alleen al met een stethoscoop, een termometer, de eigen handen en de overige eigen zintuigen, kan er al een idee gevormd worden van wat er gaande is met uw huisdier. Dit onderzoek kan al leiden tot een diagnose, en indien er toch nog vraagtekens blijven, kan het een goede indicatie geven welke bijkomende onderzoeken nodig zijn om een diagnose te kunnen stellen.

 

Het is aangeraden om elk jaar een algemeen gezondheidsonderzoek van uw dier te laten uitvoeren. Dit onderzoek is aangepast aan de leeftijd dwz dat bij jonge dieren de groei wordt gecontroleerd, de tandenwissel in het oog wordt gehouden en nodige vaccinaties worden uitgevoerd. Bij oudere dieren is het belangrijk om bepaalde ziekten zoals nierfalen, overgewicht en de ontwikkeling van tumoren vroegtijdig te kunnen opsporen.

Orthopedisch onderzoek

Als uw dier komt met een mankheidsprobleem, zal er na het klinisch onderzoek, nog een bijkomend orthopedisch onderzoek gebeuren. Zorgvuldig kijken naar de manier dat het dier loopt, elk gewricht apart bewegen en evolueren aan beide zijden om de slecht kant te vergelijken met de goede kant. Als er een goed idee is van de plaats waar het probleem zit, kan er indien nodig een radiologisch onderzoek gebeuren.

Echografisch onderzoek

Om specifieker te gaan kijken naar de verschillende organen apart zonder de buikholte te openen, kunnen we een echografisch onderzoek doen. Met echografie kunnen we de buikholte in wit-zwart tinten in beeld brengen. Zo kan vroegtijdig het ontstaan van tumoren, gal- en blaasstenen gedetecteerd worden, maar ook pathologische condities van de organen zoals leveropzetting, tumoren op de milt, opzetting van de darmwand etc. Ook zwangerschapsdiagnoses kunnen gesteld worden vanaf dag 21 van de zwangerschap.

Radiologisch onderzoek

Eén van de eerste bijkomende onderzoeken die regelmatig nodig zijn, is een radiologisch onderzoek.

 

In de eerste plaats om beenderen te bekijken en beoordelen, maar op een RX foto, kunnen ook organen in de borstholte en buikholte beoordeeld worden. Soms kan men op deze manier massa’s opsporen tussen de organen, die dan verder onderzocht kunnen worden met echografie of laparatomie (openen van de buik om de ingewanden te beoordelen).

Microscopisch onderzoek

Bij huidproblemen kan er een meer gedetailleerd beeld van de letsels verkregen worden door een deeltje af te krabben en onder de microscoop te leggen, om te bekijken of er parasieten, bacteriën of schimmels aanwezig zijn. Knobbels op de huid kunnen aangeprikt worden of knobbels in de organen kunnen op een microscoopglaasje gedrukt worden, waarna men de cellen kan beoordelen onder de miscroscoop. Dit geeft al een eerste idee of de knobbels goedaardig of kwaardaardig zijn, en wat de basis is van het gezwel, knobbels op de huid.

 

Door een urinestaaltje onder de miscroscoop te leggen, kan men kristallen visualiseren zodat de diagnose van blaasstenen kan bevestigd worden.

 

Bepaalde parasieten in de mest kunnen onder de miscroscoop gevisualiseerd worden zodat een behandeling kan ingesteld worden (bijvoorbeeld bij duiven).

Operaties met en zonder gasanesthesie

Soms is het toch noodzakelijk om een operatie te ondergaan. Al denken we gewoon al aan de sterilisatie of castratie van uw huisdieren om te zorgen dat er geen ongewenste nestjes kunnen komen. Maar niet alleen daarom zijn sterilisatie en castratie nuttig, het optreden van borstkanker bij teefjes is sterk verminderd bij gesteriliseerde dieren, terwijl bij gecastreerde dieren het ongewenst mannelijk gedrag sterk verminderd is.

 

Elke anesthesie is natuurlijk een risico, maar door het gebruik van gasanesthesie, kan je de diepte van de slaap veel gemakkelijker bepalen en worden de dieren veel sneller terug wakker na de operatie.

 

Bijkomend wordt het dier tijdens de operatie goed in het oog gehouden door gebruik te maken van een EKG (hartmonitoring) en een apnee-alert (ademhalingsmonitoring).

 

De praktijk is goed uitgerust zodat alle standaardoperaties en de meest voorkomende orthopedische operaties zoals bv. kruisbandruptuur, patellaluxatie, breuken etc kunnen uitgevoerd worden.

Hospitalisatie

Soms is het noodzakelijk dat zieke dieren van zeer nabij gevolgd worden of dat uw huisdier na sommige operaties enige tijd gehospitaliseerd wordt. De praktijk heeft een speciale hospitalisatieruimte en is uitgerust met verscheidene kooien die speciaal ontwikkeld zijn om de dieren in hygienische omstandigheden de beste zorgen te kunnen aanbieden. De kooien zijn van verschillend formaat zodat zowel een hond van 60 kg als een kitten van 500g een plaats aangeboden kan worden. De kooien zijn voorzien van individuele verlichting, een warmtelamp en automatische infuuspomp. In deze ruimte kan de eigenaar, na afspraak, zijn diertje komen bezoeken want ‘tender, love and care’ zijn dikwijls zeer belangrijk in het genezingsproces.

Voeding

Gewichtsproblemen komen tegenwoordig bij onze huisdieren ook regelmatig voor. Uw dierenarts geeft dan een aangepast dieet en voederschema's die u helpen bij het streven naar het ideaal gewicht van uw huisdier. We werken in de praktijk met bepaalde voedingsmerken samen en zijn voorzien van alle soorten voeding. Meer en meer mensen ontdekken de waarde van voeding in het onderhoud van de huisdieren. In de praktijk kan je alle soorten voeding bestellen gaande van een kwaliteitsvolle brokken tot koudgeperste voeding (ook korrels) tot verse voeding (BARF). Recent is ontdekt dat granen (die in commerciële voeding overwegend aanwezig zijn, dikwijls de oorzaak zijn van huidallergie. Daarom is de overschakeling naar glutenvrije (met sorgum) korrels of verse voeding (zonder granen) soms het enige dat nodig is, om van een huidallergie af te geraken.

Tandenverzorging

Soms valt het de eigenaar op dat dat hun huisdier een geurende adem heeft. Dit is dikwijls het eerste symptoom dat er een tandprobleem is. Honden en katten leven tegenwoordig steeds langer en beginnen daardoor ook kwaaltjes te krijgen die mensen ook krijgen zoals aanzet van tandsteen en in het later stadium ontsteking van het tandvlees. Om te vermijden dat dit problematisch wordt, is het aan te raden om de tanden om de 2 jaar te laten reinigen.

 

Konijnen hebben in tegenstelling tot mensen, tanden die blijven doorgroeien. Als er te weinig slijtage is van deze tanden kunnen ze doorgroeien in de kaak of het gehemelte.

 

Een jaarlijkse controle van de tanden bij alle huisdieren is daarom zeker aangewezen en wordt door uw dierenarts automatisch nagekeken bij de jaarlijkse vaccinatie en gezondheidscontrole.

*** Je hebt minstens Flash 9 nodig om dit te kunnen bekijken ***
Controleer uw versie.